پول ندارم اما می‌تونم با کوسم کرایه خونه رو پرداخت کنم ،معامله با داداش

155K